augustus 2018  

Beste Sovicosser,
Graag informeren we je vanuit het bestuur met deze bestuursflits over enkele actuele onderwerpen.
Mocht je over een onderwerp nog vragen of suggesties hebben, schroom dan niet om een mailtje te sturen naar het bestuur via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

- Algemene Ledenvergadering (concept agenda)

- Vacatures Bestuur

- Seizoen 2018-2019


Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt iedereen uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 27 september om 20.00 uur in de kleine kantine van de sporthal aan de Steenwijklaan. Tijdens deze jaarlijkse ALV bespreken we de gedane zaken van het afgelopen jaar en blikken we vooruit naar het nieuwe seizoen. Naast de vaststelling van de jaarlijkse contributie en de wisseling van bestuurders de gelegenheid om aan te schuiven en je stem te laten horen!
Hieronder alvast de concept agenda. De definitieve agenda wordt uiteraard via de mail inclusief alle benodigde bijlagen verstuurd voorafgaand aan de ALV.

Concept agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / binnengekomen stukken
 4. Verslag ALV d.d. 26 september 2017
      a. Vorderingen en Actiepunten Bestuur
 5. Financieel overzicht 2017-2018
 6. Sovicos Jaarverslag 2017-2018
 7. Verzoek decharge bestuur
      a. Kascontrole commissie
 8. Bestuursverkiezing en benoeming:
      a. Aftredend: René Frank (bestuurslid Jeugdzaken)
      b.Aftredend: Michelle Apperloo (secretaris)
      c. Aftredend en herkiesbaar: John Burger (penningmeester)
      d. Aftredend en herkiesbaar: Vincent Lugtenburg (bestuurslid Technische Zaken)
      e. Aftredend en herkiesbaar: Theo Aquarius (voorzitter)
 9. Benoeming leden van verdiensten

  Pauze
 1. Beloningssysteem
 2. Vaststellen contributies, korting voor betaling via incasso en boetes 2018-2019
 3. Begroting 2018-2019
 4. Benoeming commissies 2018-2019
 5. WVTTK
 6. Rondvraag
 7. Sluiting


Vacatures Bestuur

Zoals te zien is in de Concept Agenda voor de ALV hebben wij twee aftredende bestuursleden en nog geen nieuwe bestuursleden die zich verkiesbaar stellen. Dit is uiteraard een probleem dat al meerdere keren aangekaart is. En ook de reden dat punt 11, Beloningssysteem, op de ALV-agenda is gezet. Wij hebben nu de volgende vacatures in het Bestuur.

BESTUURSLID: JEUGDZAKEN (2-6 uur per week)
Voor deze functie is affiniteit met jeugdvolleybal een eerste vereiste. De taken van het bestuurslid Jeugdzaken zijn:

 • Vertegenwoordiging van het jeugdkader in het bestuur
 • Voorzitter van JeugdTC
 • Beheer jeugdbudget voor activiteiten en materiaal
 • Beheer trainerscontracten jeugd
 • Communicatie ouders en jeugdleden
 • Contacten onderhouden met de jeugdafdelingen van andere verenigingen
 • Coördineren wervingsactiviteiten nieuwe jeugdleden, samen met de Jeugdsportcoördinator
 • Clubleidinggevende van Jeugdsportcoördinator

BESTUURSLID: SECRETARIS (2-6 uur per week)
Kun je goed het overzicht houden? Ben je graag als eerste op de hoogte van ontwikkelingen binnen de vereniging? Dan is de functie Secretaris echt iets voor jou!

Taken

De secretaris voert de administratie van de vereniging en is de link tussen de leden en het bestuur. Specifieke taken voor de secretaris zijn:

 • het vaststellen van de agenda van de bestuursvergaderingen en de ALV (in samenwerking met de voorzitter)
 • notuleren van deze vergaderingen
 • het voeren van de nodige correspondentie, zowel intern als extern.
 • het bijhouden van het verenigingsarchief;
 • bijhouden van de mailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (waar nieuwe leden zich aanmelden) en de mailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De secretaris geeft als lid van het bestuur zijn/haar input op vele onderwerpen, zoals de ontwikkeling van de vereniging (visie van Sovicos), en de uitvoering ervan op verschillende fronten zoals het vrijwilligersbeleid van de vereniging.


Seizoen 2018-2019

Zoals jullie hebben gemerkt is de TC druk doende met de voorbereiding van het nieuwe seizoen, en waren er op 13 en 15 augustus instuiftrainingen gepland in de Steenwijklaan. Tegelijk wordt gewerkt aan de samenstelling van de verschillende teams en zo mogelijk ook de aanstelling van trainers/coaches. Binnenkort volgt nadere informatie. Mocht je al willen weten wanneer de competitiewedstrijden van de diverse teams zijn gepland, kijk dan op  www.sovicos.nl/34-bijpraten/wiedoetwat/331-deze-week-volgens-nevobo.

Bij de inventarisatie van het materiaal aan het slot van vorig seizoen ontbraken er 18 trainingsballen. Zonde van het geld natuurlijk nu we die moeten vervangen. Verzoek aan allen: loop na je training op de Steenwijklaan of de Sportcampus even de zaal door, op zoek naar achtergebleven ballen. Kleine moeite natuurlijk!