NR. 2 – december 2018 

                                
VRIJWILLIGERS
We hebben ze nog steeds nodig, die vrijwilligers
. Binnen onze club zijn er altijd ook kortdurende projectjes uit te voeren.  Onze ‘vaste’ vrijwilligers kunnen dan worden ontlast, want uiteindelijk gaat het allemaal om de balans tussen belasting en belastbaarheid. Teveel taken bij te weinig mensen kan erg gevaarlijk zijn voor de continuïteit van de club.

Wat zou het aardig zijn als bijvoorbeeld Heren 1 het pakket Materiaal oppakt. In de praktijk betekent dat werk aan het einde van het seizoen (inspeelballen innemen, controleren en borg teruggeven) op enkele trainingsavonden en dat binnen 14 dagen. Een klus van hooguit 4 uur met een paar mensen. Aan het begin van het seizoen het omgekeerde verhaal. Ballen registreren, uitgeven en borg innemen. Bij elkaar een
                                                                                                                                                                       
En voor de wellicht vergeetachtigen: voor het uitvoeren van de verschillende taken is op aanvraag bij het bestuur een vergoeding beschikbaar. Neem daarom contact op met Theo de voorzitter.

BAR  
   Elke week worden de regeltjes rond de bardiensten aan de betrokken barmensen toegezonden. Probeer je daar ook aan te houden in het bijzonder voor wat betreft opruimen, aanvullen en sluitingstijden. Jullie zijn gedurende de bardienst de gastvrouw/man van de vereniging en dat gaat gepaard met verantwoordelijkheden. Durf wanneer nodig te zeggen: genoeg is genoeg.

In het verleden al afgeschaft: het niet betalen van de barrekening aan het einde van de avond. Graag de aandacht van zowel de ‘boosdoeners’ en de barleiding.


Willen de barmensen ook de lege flesjes zoveel mogelijk in de goede kratjes laten verdwijnen. De Eiberbierflesjes hoeven niet in de kratten te worden geborgen maar in de glasbak in de keuken.
 

DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER (DWF)
Soms is er geen internetverbinding in de sporthal met onze tablets. Probeer het in dat geval via de mobiel. Meestal lukt het dan wel.
Het DWF moet altijd de naam van de scheidsrechter en een teller bevatten. Kies als teller ALTIJD voor Resultaat invoeren en NOOIT voor Live bijhouden. Als scheidsrechter sluit jij het formulier af in het bijzijn van de aanvoerders van de teams. Vraag daarbij voor het afsluiten aan beide aanvoerders of er bepaalde spelers niet hebben meegespeeld en als dat zo is verwijder dan het vinkje bij die betreffende speler.
Sommige tegenstanders (en eigenlijk steeds vaker) maken wel gebruik van de versie Live bijhouden. Het is daarom belangrijk dat in je teamopstelling niet alleen de aanwezige spelers zijn opgenomen, maar ook dat de juiste rugnummers, welke die avond worden gebruikt, zijn vermeld.

SPELREGELS 2019-2020                    
Dit is wat de bond al heeft gemeld over aanpassingen (in concept) van de spelregels voor het volgende seizoen.

  1. De 2e bal (set up) die bovenhands met de vingers wordt gespeeld en die aan eigen kant blijft van het net is altijd goed tenzij die gedragen of vastgehouden wordt.
  2. Opstellingsfouten worden afgeschaft voor het serverende team (althans voor links/rechts, wel nog dus voor voor/achter).
  3. Spelerswissel Jeugd. In alle jeugdklassen gaat de bij de senioren al bekende regels voor het wisselen doorgevoerd. Daardoor kan een speler meerdere malen per set worden gewisseld.

En gaan we heel misschien voor de lagere klassen naar scheidsrechterloze wedstrijden?

P.S. Komt het een keer voor dat je als scheids een speler/ coach uitsluit van een set of een wedstrijd, neem dan even contact met mij op over de dan te volgen administratieve afhandeling g naar de Straf- en Protestcommissie van de Bond.

                    

Zet alvast in je agenda!


 
Rob